Bilinçli Sedasyon

Küçük çocukların dental muayene ve tedavilerden büyük korku ve sıkıntı duymaları ve işlemleri reddetmeleri bilinen bir gerçektir. Üstelik yaramazlık yapan çocukların anne ve babaları tarafından iğne ile korkutulduğu ülkemizde daha sonra bu çocukların dental işlemlerini yapmak büyük bir sorun teşkil etmektedir.

 

Çocuk hastalarda davranışların kontrol edilebilmesi ve tedavi sırasında kooperasyonun sağlanabilmesi kaliteli bir dental tedavi hizmeti verebilmek için çok önemlidir. Aşırı kaygılı hastalar, kooperasyon kuramayan çocuklar, mental retardasyonlu veya fiziksel özürlü hastalar gibi birçok hasta grubunda gerekli dental işlem ve tedavileri gerçekleştirebilmek için en uygun alternatiflerden birisi bilinçli sedasyon uygulamasıdır.

 

Bilinçli sedasyon, bilincin minimal düzeyde baskılandığı, hastanın hava yolunu bağımsız ve devamlı surette açık tutabildiği, fiziksel ve sözlü uyarılara yanıt verebildiği durumdur.

 

Bilinçli sedasyon, hem erişkinlerde hem de çocuklarda son derece güvenli olarak kullanılabilmektedir. Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Erişkinlerde damar içi uygulanır. Doz ayarlaması kiloya göre yapılır. Çocuklarda ise şurup, makattan, burundan uygulanan şekilleri vardır. Diş tedavisi işleminin süresine göre ek dozlar verilebilir. İşlem bittikten yarım saat sonra hasta evine gidebilecek duruma gelir. Uygun hastalara yapılan bilinçli sedasyon, hastaya ve hekime sağladığı avantajlar düşünüldüğünde, harcanan emek ve zamanın buna değer olduğu görülmektedir.

 

Bilinçli sedasyon ile neler sağlıyoruz:

1-     Hasta açısından rahat ve güvenli bir ortam yaratması yanında, korku hissi tamamen giderilir, anksiyeteyi ortadan kaldırır.

2-     Ağrı eşiğini yükselterek ağrıyı hissetmemenizi sağlar.

3-     Diş hekimi stresinin ortadan kaldırılması ve istenmeyen reflekslerin önlenmesi ile hekim açısından son derece rahat bir çalışma ortamı sağlar.

4-     Özellikle korkuya eğilimli çocukların belleklerinde derin izler bırakacak psikolojik travmaları önler.

 

GENEL ANESTEZİ

Spastik, otistik, ve zihinsel engelli hastalarla hiperaktif ve diş hekimine uyum göstermeyen küçük çocuklar için genel anestezi diş hekimliğinde tek çözümdür. Genel anestezi bu hastaların tedavisinde diş hekiminin rahat ve güvenli çalışması için gerekli ortamı sağlar ve hasta yakınlarının içinde bulunduğu sıkıntılı duruma kolaylık getirir. Kısa süreli işlemler için sedasyon en iyi uygulama biçimidir. Ancak uzun süreli işlemler için genel anestezi tek alternatiftir.

 

Bunun dışında diş tedavilerinden çok korkan yetişkin hastalar için de genel anestezi ideal bir çözümdür. Tüm diş tedavileri en basitinden en zoruna kadar genel anestezi altında rahatlıkla yapılabilmekte ve hastanın korkuları giderilebilmektedir.