Protez

Zirkonyum Kronlar

Günümüzde estetik beklentilerin artması, diş hekimliğinde teknolojinin gelişmesi ile zirkonyumlar metal destekli kaplamalardan daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Zirkonyum yüksek ısılara darbelere dayanıklı, hafif, ısı ve elektrik iletmeyen, ışık geçirgen bir elementtir.

 

Avantajları:

  1. Biyouyumluluk: İnsan vücudu tarafından reddedilmeyen bir malzeme olduğu için herhangi bir ters reaksiyon gelişmez. Ağızda yıllarca endişe etmeden kullanmanızı sağlar.
  2. Alerjik reaksiyon gelişmez, metal alerjisi olan hastalarda tercih edilir.
  3. Metal destekli protezlerde dişetinde görülen morumsu renklenme asla oluşmaz.
  4. Daha az plak yapışmasını sağlar ve böylece ağız hijyenine katkıda bulunur.
  5. Isı yalıtıcı özelliğinden dolayı soğuk sıcak hassasiyetini önler.

 

Dezavantajları:

  1. Maliyetli olmaları
  2. Yapım aşamasında, uyumsuzluk saptanırsa düzeltilmesi, tamiri mümkün değildir, yeniden ölçü alınıp yapılması gerekir.
  3. Arka bölgede çok diş eksikliğinde esneme özelliği olmadığından metal destekli porselen köprülere göre daha kırılgandır.

 

Estetik açıdan sorunlu vakalarda tedavi alternatifleri nelerdir?

Eksik ön dişlerin yerine implantların yapıldığı olgular implant yapan diş hekimlerinin karşılaşacağı en zorlu olgular olabilmektedir. Restorasyonların estetik olması ve uzun süre fonksiyon görmesi için dikkat edilmesi gereken pekçok faktör vardır. Bunlar; kemik kalitesi ve miktarı, dişeti simetrisi, dişsiz bölgelerin ve komşu dişlerin 3 boyutlu konumu, interdental papilin varlığı, konuşma ve gülme sırasında ve istirahat halinde dudakların konumu olarak sayılabilir. Diş hekimleri ve hastalar ön bölgelerde mükemmel estetik ve fonksiyonel sonuçlar beklemektedirler.

 

Bununla beraber, implant destekli restorasyon her zaman en uygun tedavi seçeneği olmayabilir. Ön dişleri eksik olan hastalar için sabit protezler (porselen köprüler) bazı durumlarda daha uygun tedavi seçeneği olabilmektedir. Çok sayıda dişin eksik olduğu olgularda anatomik kısıtlamalar ve yetersiz kemik miktarı nedeniyle kemik greftlemesinin (ilavesinin) gerekli olduğu durumlarda sabit bir protez yapmak daha uygun olabilir. Çok sayıda dişin eksik olduğu ve alveol kemiğinde ileri düzeyde kemik kaybı olduğunda labial kısımda akrilik kaide olan hareketli parsiyel bir protez  yapılarak dudak desteğinin sağlanmasıyla hastaya en uygun tedavi seçeneği sunulabilir.

 

Estetik restorasyanlar elde edebilmek için implantlar yeterli kemiğin olduğu yere değil, en uygun yere yerleştirilmelidir. İmplantın konumu 3 boyutlu olarak değerlendirilmelidir. Uygun pozisyonda implant yerleştirebilmek için defekt olan bölgelerin kemik ve yumuşak doku grefti ile desteklenmesi gerekebilir.

 

Estetik bölgedeki dişsiz boşlukların implantlar ile restorasyonu, yeterli deneyimi olmayan cerrah ve protez uzmanları tarafından gerçekleştirilmemelidir. Üst çene ön bölgede bu tür tedaviye girişmeden önce detaylı bir teşhis ve tedavi planlaması yapılmalıdır. (implant üstü restorasyonlar)